Melichar Liberec s.r.o. – nové systémy řízení

V únoru 2006 firma Melichar Liberec s.r.o. zažádala Úřad práce v Liberci o poskytnutí finanční podpory z ESF a ze esf logostátního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.

Tento příspěvek byl v září 2006 firmě udělen na základě grantového schéma Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací.

Tento projekt se nazývá „Melichar Liberec s.r.o. – nové systémy řízení“ . Projekt se zabývá přípravou pro zavedení ISO 9001 a ISO 14001 a jejím výsledným získáním vlastní certifikace, která byla firmě úspěšně udělena v srpnu 2007.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Poslední projekty/aktuality

2. etapa výstavby komunikací v areálu firmy Lego v Kladně

30. 1. 2015

ACL heliport

Výstavba zpevněných ploch a terénní úpravy v prostoru nového technologického centra ACL Technology na průmyslové zóně...

Kontaktujte nás

Dispěčink:

+420 482 771 728
+420 602 644 460
melichar@melicharliberec.cz

Adresa

MELICHAR Liberec, s.r.o.
Kateřinská 83
460 14 Liberec 17

Zpracovávám...